licea Łódź
 

IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Szczanieckiej
91 – 416 Łódź, ul. Pomorska 16
tel.: 042 633 62 93
e-mail: 4liceum.lodz@interia.pl
www.4liceum.pl

IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Szczanieckiej

IV Liceum Ogólnokształcące mieści się przy ul. Pomorskiej 16. Jego prototypem było pierwsze w Łodzi Państwowe Gimnazjum Żeńskie, założone w roku 1920 przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. W czasie międzywojennym budynek szkoły był wykorzystywany do obrad łódzkiej Rady Miejskiej. W 1959 r. naukę w placówce umożliwiono również chłopcom.

IV LO zdecydowanie wyróżnia humanistyczny profil nauczania, z naciskiem położonym na język angielski. W swojej ofercie ma klasy dwujęzyczne, w których część przedmiotów wykładana jest po angielsku właśnie. Daje to uczniom możliwość przystąpienia do programu Matura Międzynarodowa. Ponadto, młodzież uczy się – w zależności od wybranej klasy - języka francuskiego, łaciny i kultury antycznej czy też filozofii wraz z elementami nauki o państwie i prawie. W szkole prowadzone są również zajęcia z etyki. Ciekawie przedstawia się sprawa zajęć wychowania fizycznego. Poza możliwością uczestniczenia w standardowych szkolnych ćwiczeniach, uczniowie mogą zdecydować się na zajęcia, odbywające się w innych miejscach - tenis (przy ul. Lumumby) lub basen (w „Wodnym Raju” przy ul. Wiernej Rzeki).

W „Czwórce” funkcjonuje Młodzieżowa Akademia Filozoficzna, która pozwala uczniom łódzkich szkół ponadgimnazjalnych rozwijać swoje zainteresowania filozofią oraz pochylić się nad refleksją dotyczącą rzeczywistości i samego siebie. Uczestnictwo w zajęciach Akademii jest też ważnym krokiem ku przystąpieniu do olimpiad lub matury z filozofii. Ponadto,
w liceum działa Akademia Literatury, koło recytatorskie oraz koła przedmiotowe.

Budynek, w którym mieści się IV Liceum Ogólnokształcące, przykuwa uwagę swoim neorenesansowym stylem. Jest on wpisany do rejestru zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Ze względu na to, że według pierwotnego założenia, miał stać się siedzibą banku, charakteryzuje go nietypowy układ korytarzy. Na wzmiankę zasługuje również to, iż w gmachu szkoły istnieje miejsce, w którym uczniowie mogą bezkarnie pisać i rysować po ścianach (tzw. „Olimp”).

Dyrektorem placówki od 1999 r. jest Katarzyna Felde. Spośród absolwentów można wymienić m.in.: Marka Belkę, Mirosława Drzewieckiego, Kingę Dunin, Cezarego Grabarczyka.

Od 1965 roku przy szkole funkcjonuje Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków IV Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Szczanieckiej w Łodzi.